کارگران نیروگاه های ایران این وبلاگ توسط تعدادی از کارگران نیروگاه های ایران راه اندازی شده و تلاش می کند صدای کارگران نیروگاه های ایران برای انعکاس اخبار و گزارش ها در راستای ایجاد همبستگی و اتحاد با هدف متشکل شدن باشد. اولین گام برای مقابله با هجوم به امنیت شغلی و کاهش دستمزدها و سپس تحمیل مطالبات مان با افق لغو هر گونه استثمار و بردگی مزدی متشکل شدن به نیروی خود فارغ از دولت و کارفرمایان می باشد. پس اخبار و گزارش های محل کار و زندگی مان را به این وبلاگ ارسال کنیم و بحث پیرامون متشکل شدن و راه کارهای آن را به طور گسترده با دیگر همکارانمان در میان بگذاریم. کارگران هر نیروگاه با تشکیل شورای کارگران و سپس کارگران همه نیروگاه ها با تشکیل شورای سراسری ضدسرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران می توانند با دفاع از منافع طبقاتی و هجوم به منافع سرمایه اراده و قدرت بخشی از طبقه کارگر را به نمایش بگذارند. ارتباط با وبلاگ kargar.pp@gmail.com tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com 2020-04-04T13:57:25+01:00 mihanblog.com مبارزه کارگران نیروگاه دماوند راهگشاست 2014-01-03T00:57:36+01:00 2014-01-03T00:57:36+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/34 کارگران نیروگاه های ایران خبر تجمع و اعتراض علنی حدود 100 کارگر از 510 کارگر نیروگاه دماوند در مقابل درب آن نیروگاه در روز شنبه هفتم دی ماه 1392 به سرعت در میان دیگر کارگران و به ویژه کارگران نیروگاهی پیچید. کارگران چندین ماه است به شکل های مختلف نارضایتی شان را به گوش کارفرما و مدیران رسانده اند اما مورد توجه واقع نشد. در شرایط پلیسی و حراستی حاکم بر نیروگاه ها از یک سو و ترس از اخراج و بیکارسازی از سوی دیگر، اعتراض علنی کارگران نیروگاه حرکتی امیدبخش و در نوع خود بسیار جسورانه و راهگشاست.  خبر تجمع و اعتراض علنی حدود 100 کارگر از 510 کارگر نیروگاه دماوند در مقابل درب آن نیروگاه در روز شنبه هفتم دی ماه 1392 به سرعت در میان دیگر کارگران و به ویژه کارگران نیروگاهی پیچید. کارگران چندین ماه است به شکل های مختلف نارضایتی شان را به گوش کارفرما و مدیران رسانده اند اما مورد توجه واقع نشد. در شرایط پلیسی و حراستی حاکم بر نیروگاه ها از یک سو و ترس از اخراج و بیکارسازی از سوی دیگر، اعتراض علنی کارگران نیروگاه حرکتی امیدبخش و در نوع خود بسیار جسورانه و راهگشاست. 

]]>
تجمع و اعتراض کارگران نیروگاه دماوند 2013-11-09T12:23:21+01:00 2013-11-09T12:23:21+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/33 کارگران نیروگاه های ایران   امروز شنبه 18 آبان ماه حدود یکصد نفر از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه در مقابل درب نیروگاه تجمع کردند. کارگران از ماه های پیش به صورت فردی به شیوه های مختلف به پرداخت نشدن اضافه کاری، پاداش ها و تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه اعتراض کرده بودند. کارگران عاصی و خسته از شرایط حاکم بر نیروگاه از روزهای پیش با مشورت با هم قرار گذاشتند که به صورت گروهی به بی حقوقی های تحمیلی اعتراض کنند. هر کارگر نیروگاه حدود 7 میلیون تومان از کارفرما  

امروز شنبه 18 آبان ماه حدود یکصد نفر از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه در مقابل درب نیروگاه تجمع کردند.

کارگران از ماه های پیش به صورت فردی به شیوه های مختلف به پرداخت نشدن اضافه کاری، پاداش ها و تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه اعتراض کرده بودند. کارگران عاصی و خسته از شرایط حاکم بر نیروگاه از روزهای پیش با مشورت با هم قرار گذاشتند که به صورت گروهی به بی حقوقی های تحمیلی اعتراض کنند. هر کارگر نیروگاه حدود 7 میلیون تومان از کارفرما طلب دارند و کارگران هیچ تشکلی برای پیگیری مطالبات شان ندارند.

نیروگاه 18 واحدی سیکل ترکیبی با ظرفیت 2800 مگاوات بزرگترین نیروگاه خاورمیانه است که به دنبال برنامه واگذاری نیروگاه ها از دولت به بخش خصوصی به بنیاد  شهید واگذار شد. 

]]>
نقدی به نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز 2013-09-18T14:36:34+01:00 2013-09-18T14:36:34+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/32 کارگران نیروگاه های ایران نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز خطاب به چیت چیان وزیر نیرو دولت روحانی در تاریخ 27 مرداد 92 در برخی سایت های خبری  انعکاس یافت. این انجمن پیشتر در زمان دولت احمدی نژاد و در اردیبهشت ماه 92 هم در نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس به الغاء قراردادهای 29 روز و عدم امنیت شغلی کارگران و نیز بی توجهی مدیران نیروگاه و شرکت توانیر اعتراض کرده بودند.  نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز خطاب به چیت چیان وزیر نیرو دولت روحانی در تاریخ 27 مرداد 92 در برخی سایت های خبری  انعکاس یافت. این انجمن پیشتر در زمان دولت احمدی نژاد و در اردیبهشت ماه 92 هم در نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس به الغاء قراردادهای 29 روز و عدم امنیت شغلی کارگران و نیز بی توجهی مدیران نیروگاه و شرکت توانیر اعتراض کرده بودند. ]]> قطعات توربین شهریار "نگاهی از درون" 2013-09-06T13:12:18+01:00 2013-09-06T13:12:18+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/31 کارگران نیروگاه های ایران توضیح :مراجعین محترم  وبلاگ " کارگران نیروگاه های ایران" متاسفانه به دلیل اشکال فنی  در درج مطلب  قطعات توربین  شهریار " نگاهی از دورن  "  و به دلیل  اهمیت این نوشته، ما بر آن شدیم تا از لینک سایت افق روشن استفاده کنیم. با کلیک بر روی آدرس ذیل  شما می توانید  به نوشته دسترسی داشته باشید.http://www.ofros.com/gozaresh/gtshnad.pdf توضیح :
مراجعین محترم  وبلاگ " کارگران نیروگاه های ایران" متاسفانه به دلیل اشکال فنی  در درج مطلب  قطعات توربین  شهریار " نگاهی از دورن  "  و به دلیل  اهمیت این نوشته، ما بر آن شدیم تا از لینک سایت افق روشن استفاده کنیم. با کلیک بر روی آدرس ذیل  شما می توانید  به نوشته دسترسی داشته باشید.


http://www.ofros.com/gozaresh/gtshnad.pdf
]]>
تهدید اشتغال 2800 کارگر کارخانه " ایران ترانسفو" 2013-07-28T19:42:11+01:00 2013-07-28T19:42:11+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/27 کارگران نیروگاه های ایران   به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از" دبیر خانه کارگر زنجان " میزان طلب کارخانه ایران ترانسفو از وزارت نیرو  بیش از ۸۰ میلیارد تومان است و بدهی‌های وزارت نیرو به شرکت ایران ترانسفو، این واحد تولید کننده ترانس‌های برق را در آستانه تعطیلی قرار داده است.  

به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از" دبیر خانه کارگر زنجان " میزان طلب کارخانه ایران ترانسفو از وزارت نیرو  بیش از ۸۰ میلیارد تومان است و بدهی‌های وزارت نیرو به شرکت ایران ترانسفو، این واحد تولید کننده ترانس‌های برق را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

]]>
مبارزات پیگیر و متحدانه كارگران شركت قطعات توربین شهریار به بار نشست 2013-07-21T20:43:23+01:00 2013-07-21T20:43:23+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/26 کارگران نیروگاه های ایران پس از بیست و نه روز، اعتصاب كارگران شركت قطعات توربین شهریار بر سر خواست ها و مطالباتی چون توقف اخراج، بازگشت به كار كارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه كه از اهم مطالبات این كارگران بوده ،امروز ( یكشنبه) مدیریت به خواست كارگران تمكین كرده و كارگران دست از اعتصاب كشیده اند
پس از بیست و نه روز، اعتصاب كارگران شركت قطعات توربین شهریار بر سر خواست ها و مطالباتی چون توقف اخراج، بازگشت به كار كارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه كه از اهم مطالبات این كارگران بوده ،امروز ( یكشنبه) مدیریت به خواست كارگران تمكین كرده و كارگران دست از اعتصاب كشیده اند
]]>
به بهانه درد دل همکارمان در نیروگاه دماوند 2013-07-19T19:32:41+01:00 2013-07-19T19:32:41+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/25 کارگران نیروگاه های ایران یکی از همکاران نیروگاهی مان در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در قسمت نظرات مطلب " کارگران قطعات توربین شهریار را تنها نگذاریم " درد دل اش را نوشته است. این همکار به  نکات بسیاری اشاره کرده است از جمله : خصوصی سازی، مدیریت غلط و نابلد، بنیاد شهید، رد دیون، بدهی دولت، قیمت گذاری نیروگاه، ارز مبادله ای، فرار نیروهای متخصص از نیروگاه، ناامنی شغلی، کاهش دستمزدهای واقعی و قطع مزایا، ناعدالتی، تقاضا از مردم و مسئولان برای کمک به کارگران نیروگاه.  یکی از همکاران نیروگاهی مان در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در قسمت نظرات مطلب " کارگران قطعات توربین شهریار را تنها نگذاریم " درد دل اش را نوشته است. این همکار به  نکات بسیاری اشاره کرده است از جمله : خصوصی سازی، مدیریت غلط و نابلد، بنیاد شهید، رد دیون، بدهی دولت، قیمت گذاری نیروگاه، ارز مبادله ای، فرار نیروهای متخصص از نیروگاه، ناامنی شغلی، کاهش دستمزدهای واقعی و قطع مزایا، ناعدالتی، تقاضا از مردم و مسئولان برای کمک به کارگران نیروگاه. 

]]>
تا دستیابی به مطالبات مان اتحاد و همبستگی را حفظ کنیم 2013-07-17T18:23:51+01:00 2013-07-17T18:23:51+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/24 کارگران نیروگاه های ایران حدود یک ماه است (28 روز) کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود در اعتصاب به سر می برند؛ در شرایطی که کارگران و خانواده های آنان در حالت بیم و امید به سر می برند اما همچنان متحدانه پیگیر مطالبات خود هستند؛ قابل ذکر است خانواده های کارگران اخراجی نیز در همراهی با همسران شان جلو درب شرکت تجمع داشتند. حدود یک ماه است (28 روز) کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود در اعتصاب به سر می برند؛ در شرایطی که کارگران و خانواده های آنان در حالت بیم و امید به سر می برند اما همچنان متحدانه پیگیر مطالبات خود هستند؛ قابل ذکر است خانواده های کارگران اخراجی نیز در همراهی با همسران شان جلو درب شرکت تجمع داشتند. ]]> درد دل یکی از همکاران نیروگاهی در نیروگاه دماوند 2013-07-17T09:03:46+01:00 2013-07-17T09:03:46+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/23 کارگران نیروگاه های ایران نیروگاه شهدای پاکدشت( سیکل ترکیبی دماوند) که برای خصوصی سازی!!! به بنیاد شهید منتقل شده است به علت مدیریت غلط بنیاد و نابلدی مدیران بنیاد در امور نیروگاه داری، متاسفانه در حال تخریب تجهیزات می باشد. آیا واقعا این صحیح است بزرگترین نیروگاه خاور میانه به علت رد دیون دولت به اسم خصوصی سازی به دست ارگانی بیفتد که هیچ تجربه ای در امور نیروگاه ندارد؟آیا واقعا ارزش این نیروگاه 800 میلیارد!!! است ؟ که در قبال بدهی 800 میلیاردی به بنیاد داده شده است ؟ آیا ارزش واقعی این نیروگاه با احتساب حتی دلار مبادل نیروگاه شهدای پاکدشت( سیکل ترکیبی دماوند) که برای خصوصی سازی!!! به بنیاد شهید منتقل شده است به علت مدیریت غلط بنیاد و نابلدی مدیران بنیاد در امور نیروگاه داری، متاسفانه در حال تخریب تجهیزات می باشد. آیا واقعا این صحیح است بزرگترین نیروگاه خاور میانه به علت رد دیون دولت به اسم خصوصی سازی به دست ارگانی بیفتد که هیچ تجربه ای در امور نیروگاه ندارد؟آیا واقعا ارزش این نیروگاه 800 میلیارد!!! است ؟ که در قبال بدهی 800 میلیاردی به بنیاد داده شده است ؟ آیا ارزش واقعی این نیروگاه با احتساب حتی دلار مبادله ای به چند برابر این مفدار نمی رسد ؟ آیا صحیح است که نیروهای متخصص این نیروگاه( که سرمایه ای عظیم برای نیروگاه می باشند) به علت جو بد مدیریت و قطع مزایا توسط بنیاد در حال فراراز این نیرو گاه باشند؟ آیا صحیح است که نیروهای نیروگاه بدون اجازه آنها توسط دولت به بنیاد واگذار گردند در حالی که با آزمون دولتی به نیروگاه وارد شدند؟ آخر تا کی ناعدالتی ؟از همه مردم و مسئولان تقاضا دارم برای جلوگیری از نابود شدن این سرمایه ملی دست به کار شوند ]]> کارگران قطعات توربین شهریار راتنها نگذاریم 2013-07-12T13:41:57+01:00 2013-07-12T13:41:57+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/22 کارگران نیروگاه های ایران اول تیرماه، کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در راستای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. کارگران این شرکت صنعتی که در جاده ی ملارد کرج واقع شده، در سالهای گذشته نیز اعتراضات مکرر و متعددی نسبت به شرایط کار و در راستای احقاق حقوق خود داشته اند. کارگران این شرکت با توجه به ماهیت و نوع کار خود که از حساسیت و ارزش ویژه ای در جریان تولید برق کشور برخوردار است  اول تیرماه، کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در راستای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. کارگران این شرکت صنعتی که در جاده ی ملارد کرج واقع شده، در سالهای گذشته نیز اعتراضات مکرر و متعددی نسبت به شرایط کار و در راستای احقاق حقوق خود داشته اند. کارگران این شرکت با توجه به ماهیت و نوع کار خود که از حساسیت و ارزش ویژه ای در جریان تولید برق کشور برخوردار است 

]]>
اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 2012-06-14T14:01:52+01:00 2012-06-14T14:01:52+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/21 کارگران نیروگاه های ایران روز دوشنبه 22/3/91 کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که از جمله شرکت های مهم صنایع برق است، در اعتراض به تعویق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربرمی گرفت، در مقابل دفتر هیئت مدیره شرکت برگزار شد و در جریان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هیئت مدیره شدند. این چندمین بار بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند. اما تجمع روز دوشنبه تا پایان ساعت اداری طول کشی روز دوشنبه 22/3/91 کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که از جمله شرکت های مهم صنایع برق است، در اعتراض به تعویق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربرمی گرفت، در مقابل دفتر هیئت مدیره شرکت برگزار شد و در جریان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هیئت مدیره شدند. این چندمین بار بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند.

اما تجمع روز دوشنبه تا پایان ساعت اداری طول کشید. درپی ایستادگی متحدانه کارگران، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نماینده سهامداران مجبور شد در محل تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبات کارگران با آن ها گفتگو کند. در پایان این گفتگو، رئیس هیئت مدیره قول داد که به مطالبات کارکنان رسیدگی نماید.

]]>
نامه سرگشاده به مدیر عامل نیروگاه سیكل تركیبی سنندج 2012-06-10T16:27:57+01:00 2012-06-10T16:27:57+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/20 کارگران نیروگاه های ایران مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق کردستانجناب آقای مجید رحیمی فربا سلام همانگونه که استحضار دارید در راستای تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی ( حراج اموال و دارایی های مردم به سرمایه داران کوچک و بزرگ ) ، واگذاری 50 نیروگاه با حدود 15 هزار کارگر در سراسر کشور در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته و نیروگاه سنندج نیز از این رهگذر مقرر شده بابت رد دیون ( تسویه طلب پیمانکاران از دولت ) واگذار گردد. نحوه واگذاری و زمان دقیق آن نامعلوم می باشد ودر این میان از مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق کردستان
جناب آقای مجید رحیمی فر

با سلام
 همانگونه که استحضار دارید در راستای تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی ( حراج اموال و دارایی های مردم به سرمایه داران کوچک و بزرگ ) ، واگذاری 50 نیروگاه با حدود 15 هزار کارگر در سراسر کشور در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته و نیروگاه سنندج نیز از این رهگذر مقرر شده بابت رد دیون ( تسویه طلب پیمانکاران از دولت ) واگذار گردد. نحوه واگذاری و زمان دقیق آن نامعلوم می باشد ودر این میان از شرکت مپنا به عنوان مالک جدید احتمالی نام برده می شود. این وضعیت شرایط پرابهامی را برای ما کارگران نیروگاه رقم زده است به گونه ایی که حتا در موارد حضوری متفرقه، پاسخ های آن مقام قانع کننده نبوده و نتوانسته است درد مزمن ناامنی شغلی را پس از واگذاری نیروگاه تسکین دهد. ما کارگران ضمن مخالفت با واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی و گسترش شوم بیکاری و ناامنی شغلی خواهان توضیح و اطلاع رسانی شفاف و بی پرده شما بوده و از همه همکاران می خواهیم  فعالانه برای یافتن راه حلی برای تضمین آینده شغلی مان تلاش کنیم و آگاه باشیم که طرح امکان خرید سهام نیروگاه توسط کارگران  به هیچ وجه ضامن امنیت شغلی ما نیست .
تعدادی از کارگران نیروگاه برق سنندج
21/03/1391 
]]>
روز جهانی کار را باشکوه برگزار کنیم 2012-04-26T09:23:04+01:00 2012-04-26T09:23:04+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/19 کارگران نیروگاه های ایران در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که سرمایه داری جهانی همچنان در بحران اقتصادی دوره ای ذاتی اش دست و پا می زند. بحرانی که پس از سال 1928 میلادی عمیق ترین بحران اقتصادی سرمایه داری بوده است. سرمایه داری به استناد به تاریخ و ماهیتش با شروع بحران از اردوی کار قربانی می گیرد. دولت های سرمایه داری با وضع قوانین و یا بی نیاز از قوانین برای حفظ نظام شان به زندگی کارگران یورش می برند؛  کاهش دستمزدها و مستمری ها، قطع مزایای شغلی، اخراج سازی، افزایش سن بازنشستگی و ... از جمله راه کار های ساد در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که سرمایه داری جهانی همچنان در بحران اقتصادی دوره ای ذاتی اش دست و پا می زند. بحرانی که پس از سال 1928 میلادی عمیق ترین بحران اقتصادی سرمایه داری بوده است. سرمایه داری به استناد به تاریخ و ماهیتش با شروع بحران از اردوی کار قربانی می گیرد. دولت های سرمایه داری با وضع قوانین و یا بی نیاز از قوانین برای حفظ نظام شان به زندگی کارگران یورش می برند؛  کاهش دستمزدها و مستمری ها، قطع مزایای شغلی، اخراج سازی، افزایش سن بازنشستگی و ... از جمله راه کار های ساده نظام سرمایه داری برای حفظ نظام است.

]]>
شرکت های صنعت برق 5 تا 30 درصد اخراج نیرو داشتند 2012-03-18T06:51:58+01:00 2012-03-18T06:51:58+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/18 کارگران نیروگاه های ایران به گفته ابراهیم حکیمی  نایب رئیس کمیته سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران" طی سال های اخیر شرکت های برقی 5 تا 30 درصد تعدیل نیرو داشتند" ؛ البته تعدیل نیرو همان معادل آبرومندانه اخراج نیرو است. وی ضمن اعلام این خبر گفت: در سال های اخیر، در میان شرکت های سازنده، پیمانکار و فروشنده صنعت برق تا 30 درصد تعدیل در نیروهای انسانی اتفاق افتاده که پیش بینی می شود با استمرار شرایط حاکم بر این صنعت، این روند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. وی افزود: موضوع نقدین نایب رئیس کمیته سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران" طی سال های اخیر شرکت های برقی 5 تا 30 درصد تعدیل نیرو داشتند" ؛ البته تعدیل نیرو همان معادل آبرومندانه اخراج نیرو است. وی ضمن اعلام این خبر گفت: در سال های اخیر، در میان شرکت های سازنده، پیمانکار و فروشنده صنعت برق تا 30 درصد تعدیل در نیروهای انسانی اتفاق افتاده که پیش بینی می شود با استمرار شرایط حاکم بر این صنعت، این روند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. وی افزود: موضوع نقدینگی و تحریم از توان شرکت ها، وزارتخانه ها و دولت فراتر است و به یک معضل ملی بدل شده  است. 
واقعیت آن است که اخراج ها هم به صنعت برق رسیده و موضوع نبود نقدینگی و تحریم ها تنها بخشی از عامل اخراج هاست؛ زیرا نظام سرمایه داری ایران آگاهانه با اجرای خصوصی سازی ها و اجرای هدفمندسازی یارانه ها تلاش می کند بسترهای بیشتر و کارآمدتر ادغام نظام اقتصادی ایران را با سرمایه داری جهانی فراهم سازد ؛ و از این رهگذر قربانیان این سیاست ها برای استفاده و سوداندوزی بیشتر سرمایه از طریق استثمار بیشتر نیروی کار ایران ، طبقه کارگر می باشد.
تجربه خصوصی سازی صنعت برق در دهه گذشته در آمریکای لاتین و اخراج سازی ها و ناامنی شغلی و سیه روزی کارگران برقی پیشاروی کارگران صنعت برق ایران قرار دارد. 
کارگران هوشیار باشیم ؛ با متشکل شدن در محیط های کارمان به مقابله برخیزیم. نگذاریم سرمایه به آسودگی ما را اخراج کند و آن را با تحریم و وضعیت خاص توجیه کند. سیل اخراج ها در پیش است. اخراج هر کارگر صنعت برق، رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، کارشناس، غیرکارشناس و با هر عنوانی اخراج همه ماست. در هر محیطی شوراهایمان را تشکیل دهیم و سپس آنها را به هم بپیوندیم و شورای سراسری ضدسرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران را تشکیل دهیم.
]]>
تعطیلی اجباری شرکت توربین سازی مپنا - توگا 2012-03-17T09:02:47+01:00 2012-03-17T09:02:47+01:00 tag:http://kargaran-nirugah.mihanblog.com/post/17 کارگران نیروگاه های ایران برای اولین بار مدیران شرکت توگا کارخانه  را  در 15 روز اول فروردین  تعطیل اعلام کرده و همه کارگرانش را به مرخصی فرستاده اند؛ این در حالی است که شرکت توگا بزرگترین کارخانه توربین سازی خاورمیانه  و یکی از 100 شرکت برتر و سودده ایران  می باشد. شرکت توگا با بیش از 1200 کارگر تحصیل کرده و متخصص بزرگترین شرکت گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا - است که در آن توربین های گازی و بخار برای نیروگاه های برق تولید می شود برای اولین بار مدیران شرکت توگا کارخانه  را  در 15 روز اول فروردین  تعطیل اعلام کرده و همه کارگرانش را به مرخصی فرستاده اند؛ این در حالی است که شرکت توگا بزرگترین کارخانه توربین سازی خاورمیانه  و یکی از 100 شرکت برتر و سودده ایران  می باشد. شرکت توگا با بیش از 1200 کارگر تحصیل کرده و متخصص بزرگترین شرکت گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا - است که در آن توربین های گازی و بخار برای نیروگاه های برق تولید می شود. شایان ذکر است شرکت مپنا هم به دلیل نبود نقدینگی و عدم وصول مطالبات چندهزار میلیاردیش از دولت ، در این مدت پروژه های نیروگاهیش را در تمام ایران تعطیل می کند.  ]]>